Podróż mojego zwierzakaPrevious Article
Polish Heritage DayNext Article
Aktualności
  • Globalny Zjazd Polonii – Kongres 60 milionówWielkimi krokami zbliżamy się do kolejnej edycji Kongresu 60 Milionów, która tym razem odbędzie się w Londynie. Wydarzenie będzie miało miejsce w dniach 30 maja – 1 czerwca 2019 roku. [...]
  • Głosowanie za granicą w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2019Obywatele polscy oraz obywatele Unii Europejskiej niebędący obywatelami polskimi stale zamieszkujący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przebywający za granicą będą mogli zagłosować w obwodach głosowania utworzonych za granicą wyłącznie osobiście. Zgodnie z [...]
  • Felieton: Świąteczny koszyczek Babci TeddyWielkanoc już niebawem, więc nadszedł czas na przygotowanie koszyczka wielkanocnego, czyli popularnej święconki. Gdy tylko moje wnuki usłyszały, o szykowaniu koszyczka, zaczęły znosić mi zabawki, ukochanego misia, ulubioną lalkę, jajko [...]

Magazyn dla Dorosłych i Dzieci w Irlandii Północnej – zapraszamy do lektury!

Brexit w pytaniach i odpowiedziach, część 2

Interlinia+- AWielkość czcionki+- Wydrukuj artykuł
Brexit w pytaniach i odpowiedziach, część 2

Mieszkam w Zjednoczonym Królestwie od 2005 roku i uzyskałem tutaj dokument pobytu stałego. Czy po Brexicie moja sytuacja zmieni się w jakikolwiek sposób?

Musi Pan złożyć wniosek o przyznanie nowego statusu stałego pobytu na mocy prawa Zjednoczonego Królestwa (tzw. status specjalny), ale ponieważ uzyskał Pan już dokument pobytu stałego w Zjednoczonym Królestwie na podstawie obowiązujących przepisów unijnych dotyczących swobodnego przemieszczania się, postępowanie administracyjne będzie bardzo proste: będzie Pan musiał tylko przedstawić dowód tożsamości, złożyć oświadczenie dotyczące uprzedniej karalności i wykazać, że nadal zamieszkuje Pan w tym państwie. Wydanie nowego dokumentu pobytowego będzie bezpłatne.

Czy obywatelom UE, którzy przybędą do Zjednoczonego Królestwa w poszukiwaniu pracy na kilka miesięcy przed Brexitem, będzie przysługiwać jakakolwiek ochrona?

Tak. Obywatele UE przebywający w Zjednoczonym Królestwie, którzy w dniu Brexitu będą nadal poszukiwać pracy, będą mieli prawo – tak jak dzisiaj – pozostać w tym państwie przez okres sześciu miesięcy od dnia przyjazdu (być może trochę dłużej, jeżeli istnieje realna szansa, że wkrótce zostaną zatrudnieni). Po upływie dozwolonego okresu na poszukiwanie pracy osoby te będą musiały opuścić Zjednoczone Królestwo, chyba że znalazły zatrudnienie lub posiadają wystarczające środki finansowe, aby się utrzymać.

Przyjechałem do Zjednoczonego Królestwa dwa lata temu, ale nie znalazłem pracy. Teraz skończyły mi się pieniądze. Czy będę mógł pozostać po Brexicie?

Wspólne sprawozdanie chroni obywateli UE przebywających w państwie członkowskim innym niż państwo ich obywatelstwa zgodnie z warunkami określonymi w przepisach unijnych dotyczących swobodnego przemieszczania się, od których to warunków jest uzależnione prawo pobytu. Warunki te są spełnione, jeżeli obywatele UE:
 są pracownikami najemnymi lub pracują na własny rachunek;
 posiadają wystarczające środki finansowe i ubezpieczenie zdrowotne;
 są członkami rodziny innego obywatela UE, który spełnia powyższe warunki; lub
 nabyli już prawo stałego pobytu (i tym samym nie podlegają już żadnym warunkom).
Obywatelom UE niespełniającym tych warunków w chwili Brexitu nie będzie przysługiwać prawo do legalnego pobytu w Zjednoczonym Królestwie, a ich sytuacja będzie zależeć od tego, czy władze tego państwa zdecydują się przyznać im korzystniejsze traktowanie niż jest to wymagane na mocy porozumienia. Władze Zjednoczonego Królestwa poinformowały na przykład, że nie będą żądać dowodu pełnego ubezpieczenia zdrowotnego od osób, które posiadają wystarczające środki, w tym studentów.

Studiuję na uniwersytecie w Zjednoczonym Królestwie. Jeżeli wszystko pójdzie dobrze, skończę studia w 2020 r. Czy będę mógł zostać w Zjednoczonym Królestwie i szukać tam pracy?

Tak. Będzie Pan mógł pozostać w Zjednoczonym Królestwie po Brexicie na takich samych zasadach jak obecnie, jako student lub np. jako osoba poszukująca pracy albo pracownik. Po pięciu latach pobytu będzie Pan mógł ubiegać się o nowy status stałego pobytu na mocy prawa Zjednoczonego Królestwa (tzw. status specjalny). Obywatele UE, którzy przebywali w Zjednoczonym Królestwie przed Brexitem, będą cieszyć się w dalszym ciągu swobodą zmiany rodzaju aktywności. Innymi słowy, studenci będą mogli rozpocząć pracę (stając się pracownikami), pracownicy będą mogli przejść na emeryturę (stając się osobami dysponującymi wystarczającymi
środkami), a osoby posiadające wystarczające środki na utrzymanie będą mogły rozpocząć studia itd.

Jestem obywatelką UE, studiuję na uniwersytecie w Zjednoczonym Królestwie. Czy będę musiała płacić wyższe czesne po Brexicie? Czy będę mieć dostęp do pożyczek studenckich?

Wszyscy obywatele UE mieszkający w Zjednoczonym Królestwie, którzy spełniają warunki wymagane do otrzymania nowego statusu po Brexicie, zachowają prawo do pobytu i do równego traktowania. W przypadku studentów, którzy rozpoczęli studia w Zjednoczonym Królestwie
przed Brexitem, oznacza to, że będą oni nadal płacić takie samo czesne jak obywatele brytyjscy i będą mogli ubiegać się o pożyczki na sfinansowanie kosztów czesnego. Jeżeli chodzi o dostęp do pomocy na pokrycie kosztów utrzymania, takiej jak stypendia lub pożyczki studenckie, studenci z UE objęci zakresem umowy o wystąpieniu będą w dalszym ciągu korzystać z pomocy na takich samych zasadach jak obecnie. Uprawnienia te mogą ulec zmianie, jeżeli Zjednoczone Królestwo zmieni w przyszłości politykę krajową w tym zakresie wobec własnych obywateli.

Wspólne sprawozdanie stanowi, że organy Zjednoczonego Królestwa będą mogły systematycznie przeprowadzać kontrole bezpieczeństwa i sprawdzać karalność wszystkich osób ubiegających się o nowy status pobytu w tym państwie. Czy jest to możliwe?

Tak. Brexit to bardzo szczególna sytuacja, ponieważ władze Zjednoczonego Królestwa będą musiały podjąć decyzję o fundamentalnym znaczeniu: czy osobom, którym z perspektywy Zjednoczonego Królestwa przestaną przysługiwać specjalne prawa, powinien przysługiwać do końca życia chroniony status pobytu w tym państwie. W tym kontekście Zjednoczone Królestwo powinno wprowadzić nową procedurę dla osób ubiegających się o nowy status pobytu. Nowa procedura będzie jednak zgodna z obecnie obowiązującymi przepisami UE dotyczącymi swobodnego przepływu osób. Oznacza to, że po swoim wystąpieniu z UE Zjednoczone Królestwo będzie mogło wydalić sprawców będących obywatelami UE, którzy popełnili przestępstwo przed Brexitem tylko wówczas, gdy mają taką prawną możliwość w obecnej chwili.

Niedawno przestałam pracować i pobieram teraz emeryturę państwową jednocześnie ze Zjednoczonego Królestwa i z Polski, gdzie byłam wcześniej zatrudniona. Czy moja emerytura będzie w jakikolwiek sposób zagrożona po Brexicie?

Pani emerytura jest bezpieczna. Będzie Pani w dalszym ciągu otrzymywać emeryturę państwową ze Zjednoczonego Królestwa i z Polski, tak jak dotychczas.

Źródło: ec.europa.eu

0 komentarzy

Brak komentarzy Artykuł nie był jeszcze komentowany

Dodaj komentarz

Jako pierwszy Dodaj komentarz !

Only registered users can comment.

Brexit

BREXIT – pomoc polskiego rządu

BREXIT – pomoc polskiego rządu   0

3 marca 2019 w Konsulacie RP w Belfaście odbyło się spotkanie z przedstawicielami polskiego rządu, który reprezentowali: Kazimierz Kuberski, Podsekretarz Stanu, Robert Wójcik, Dyrektor Departamentu Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego Ministerstwa [...]

Panel użytkownika

Banner

Aktualne wydanie Naszego Expressu

Zapisz się do naszego newslettera!

Banner
Banner
Banner
Banner

Znajdź nas na Facebook’u

error: Zawartość strony jest chroniona!