Na zdrowie! K jak...Previous Article
Tydzień w BarcelonieNext Article
Aktualności
  • BREXIT – pomoc polskiego rządu3 marca 2019 w Konsulacie RP w Belfaście odbyło się spotkanie z przedstawicielami polskiego rządu, który reprezentowali: Kazimierz Kuberski, Podsekretarz Stanu, Robert Wójcik, Dyrektor Departamentu Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego Ministerstwa [...]
  • Nie wyrzucaj książek, Podaruj Książkę!Wiele osób pyta nas o projekt “Podaruj Książkę”. Bardzo nas cieszy, że tak wielu z Polaków w Irlandii Północnej czyta książki i chce się nimi dzielić. Pierwszy zbiór książek zaskoczył [...]
  • Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego 201921 lutego to Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego, który upamiętnia pięciu studentów z uniwersytetu w Dhace w Bangladeszu, którzy w 1952 roku zginęli podczas demonstracji, w której domagano się nadania językowi bengalskiemu [...]

Magazyn dla Dorosłych i Dzieci w Irlandii Północnej – zapraszamy do lektury!

Brexitowe wątpliwości

Interlinia+- AWielkość czcionki+- Wydrukuj artykuł
Brexitowe wątpliwości

Większości z nas Brexit spędza sen z powiek. Jak wynika z obietnic brytyjskiego rządu i oświadczeń polskich władz, prawa obywateli państw członkowskich UE w Wielkiej Brytanii nie zmienią się do czasu wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej (29.03.2019). Po 29 marca każdy obywatel UE mieszkający na stałe w Wielkiej Brytanii, będzie musiał zarejestrować się w systemie elektronicznym i uzyskać tzw. status osoby osiedlonej (settled status). Ten obowiązek będzie dotyczył wszystkich niebędących obywatelami brytyjskimi, niezależnie od posiadanego obecnie statusu, również rezydentów.

Negocjacje Wielkiej Brytanii z Unią Europejską zakończyły się w dn. 25 listopada 2018 r. politycznym  zatwierdzeniem przez obie strony Umowy wyjścia, która musi jeszcze zostać zatwierdzona przez parlament brytyjski i Parlament Europejski.  Poniższe informacje opierają się na Umowie oraz wyjaśnieniach Home Office:

System legalizacji pobytu przeznaczony dla wszystkich grup użytkowników zostanie uruchomiony w I kwartale 2019 r. Na rejestrowanie się w systemie będą mieli Państwo czas do końca czerwca 2021 roku. 

System będzie uruchomiony i zarządzany przez brytyjskie ministerstwo spraw wewnętrznych (Home Office). Ambasady państw Unii Europejskiej (w tym Polski) nie będą w ten proces włączone. 

Warunkiem otrzymania nowego statusu (settled status) będzie posiadanie co najmniej 5-letniego okresu pobytu w Wielkiej Brytanii w momencie złożenia wniosku.   

Status tymczasowy (pre-settled status) zostanie przyznany wszystkim tym, którzy przebywają w Wielkiej Brytanii krócej niż 5 lat. Po osiągnięciu wymaganych 5 lat konieczne będzie ponowne przejście rejestracji celem uzyskania stałego statusu osiedlonego.

Początkowo rozporządzono, że złożenie odpowiedniego wniosku będzie wymagało opłaty – £65 dla osoby dorosłej oraz £32,50 dla osoby poniżej 16. roku życia. Jednak 21 stycznia 2019 premier Theresa May ogłosiła, że opłata ta zostanie zniesiona. 

Obywatele UE, którzy przed wyjściem UK z UE uzyskali status stałego rezydenta (i otrzymali Permanent Residence Card), będą także musieli złożyć wniosek, ale na uproszczonych zasadach.

Brytyjski rząd zapowiada, że obywatele UE, którzy rozpoczęli studia w Wielkiej Brytanii przed wyjściem z UE, będą objęci dotychczasowymi zasadami, również w kwestii czesnego.

Uzyskując status osoby osiedlonej, zachowuje się większość obecnych praw (m.in. możliwość pracy bez konieczności zezwolenia, dostęp do świadczeń społecznych, nauki, prowadzenia działalności gospodarczej). Swoje prawa zachowają także te osoby, które będą musiały zaczekać do osiągnięcia 5 lat pobytu, żeby złożyć wniosek o status osoby osiedlonej.

O status osiedlonego można aplikowac od 21 stycznia. Tego dnia rozpoczęła się kolejna, tym razem otwarta faza testów systemu rejestracji. Od tego dnia wszyscy obywatele UE posiadający ważny, biometryczny paszport, mogą ubiegać się o status osiedlonego za pośrednictwem aplikacji dostępnej na telefonach z systemem Android. Osoby, które uzyskają status osiedlonego w tej fazie, nie będą musiały rejestrować się ponownie. Rejestracja dla osób posiadających jedynie dowód osobisty przy pomocy smartfona, tableta bądź komputera będzie dostępna pod koniec marca. 

Brexit bez umowy

6 grudnia 2018 rząd brytyjski opublikował informację nt. Praw obywateli w przypadku wyjścia z UE bez umowy. Według tego oświadczenia system rejestracji i uzyskiwania statusu osiedlonego opracowany przez Home Office zostanie utrzymany bez względu na to czy Brexit będzie bez umowy – obywatele UE mieszkający w UK do dnia 29 marca 2019 będą mogli aplikować o ten status w terminie do 31 grudnia 2020. Od 1 stycznia 2021 w życie wejdzie nowy system imigracyjny.

Kwalifikacje zawodowe a Brexit bez umowy

W przypadku tzw. bezumownego brexitu od dnia 30 marca 2019 od godz. 00.00 czasu środkowoeuropejskiego w stosunku do osób posiadających kwalifikacje zawodowe nabyte w  Wielkiej Brytanii przestaną mieć zastosowanie unijne przepisy (Dyrektywa 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych (Dz.U. L 255 z 30.9.2005, s. 22).

W związku z powyższym osoby, które do celów wykonywania pracy w Polsce będą potrzebowały uznania kwalifikacji zawodowych powinny wystąpić o ich uznanie do dnia 29 marca 2019 lub skonsultować się z organami właściwymi do spraw uznawania kwalifikacji. Jest to szczególnie istotne w  przypadku kwalifikacji uznawanych automatycznie, tj. w przypadku zawodów lekarza, lekarza dentysty, pielęgniarki, położnej, farmaceuty, lekarza weterynarii i architekta.

Od dnia wystąpienia, kwalifikacje zawodowe nabyte w Wielkiej Brytanii będą traktowane jak te nabyte poza Unią Europejską, co oznacza, że uznawanie kwalifikacji zawodowych nabytych w Wielkiej Brytanii będzie odbywało się na podstawie przepisów krajowych (przeważnie w wyniku nostryfikacji dyplomów i  świadectw oraz poprzez uzyskanie polskich uprawnień zgodnie z polskimi, krajowymi procedurami). Po dacie Brexitu nie będzie możliwości skorzystania z automatycznego uznania kwalifikacji w odniesieniu do zawodów wymienionych powyżej. Ponadto od dnia 30 marca 2019 nie będą obowiązywały unijne rozwiązania dotyczące tymczasowego i okazjonalnego świadczenia usług oraz uzyskania częściowego dostępu do wykonywania zawodu.

Wystąpienie Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej nie wpłynie na decyzje w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych nabytych w Wielkiej Brytanii podjęte przez państwa członkowskie Unii Europejskiej na podstawie dyrektywy 2005/36/WE przed dniem wystąpienia. Ogólne informacje o uznawaniu kwalifikacji można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

BOS 

źródła: Ambasada RP w Londynie, GOV.uk, Home Office, Komisja Europejska

0 komentarzy

Brak komentarzy Artykuł nie był jeszcze komentowany

Dodaj komentarz

Jako pierwszy Dodaj komentarz !

Only registered users can comment.

Brexit

BREXIT – pomoc polskiego rządu

BREXIT – pomoc polskiego rządu   0

3 marca 2019 w Konsulacie RP w Belfaście odbyło się spotkanie z przedstawicielami polskiego rządu, który reprezentowali: Kazimierz Kuberski, Podsekretarz Stanu, Robert Wójcik, Dyrektor Departamentu Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego Ministerstwa [...]

Panel użytkownika

Banner

Aktualne wydanie Naszego Expressu

Zapisz się do naszego newslettera!

Banner
Banner
Banner
Banner

Znajdź nas na Facebook’u

error: Zawartość strony jest chroniona!