baner-980px-x-90px
Aktualności
  • Polski Konsulat w Belfaście otwarty!16 listopada 2017, dzięki wsparciu ministerstwa Spraw Zagranicznych, powstała pierwsza polska placówka konsularna w Irlandii Północnej, której przewodniczy Konsul Dariusz Adler. Konsul opowiedział nam krótko o konsulacie. Nasz Express: Gdzie znajduje [...]
  • Dzień Babci i Dziadka w PSS Belfast 2018Dzień Babci i Dziadka to niesłychanie ważne święto dla każdego wnuczka. Dzieci mają wtedy okazję do wyrażenia swojej miłości oraz wdzięczności kochanym babciom i dziadkom. Dlatego w Polskiej Sobotniej Szkole w [...]
  • Styczeń w PSU NewryPierwsze zajęcia w Nowym Roku to oczywiście wspomnienia i opowieści o świątecznym, słodkim lenistwie i prezentach. Trudno było wrócić do szkolnej rzeczywistości. Ale było warto! Aktywny styczeń! Grupa maluszków poznała wiersz J. [...]

Magazyn dla Dorosłych i Dzieci w Irlandii Północnej – zapraszamy do lektury!

Postępowanie dyscyplinarne

Postępowanie dyscyplinarne

Co oznacza postępowanie dyscyplinarne? Jest to działanie pracodawcy powzięte na skutek naruszenia przez pracownika umowy o pracę (‘conduct’) lub jego niezdolności do wykonywania powierzonych obowiązków pracowniczych (capability/poor performance’), którego skutkiem może być zwolnienie z pracy, w tym ze skutkiem natychmiastowym. Rodzaj zastosowanej przez pracodawcę sankcji dyscyplinarnej zależy od wielu czynników, głównie odnoszących się do samego rodzaju/ciężkości zarzutu, ale i dotychczasowego przebiegu pracy.

Kodeks przewiduje określoną procedurę, w tym wyznaczniki jej stosowania w praktyce, które pracodawca winien mieć na uwadze przeprowadzając postępowanie dyscyplinarne. Procedura ta zakłada pewnego rodzaju stopniowość decyzji przy generalnym założeniu, iż pracownik nie powinien zostać zwolniony z pracy przy pierwszym przewinieniu, chyba, że doszło do poważnego naruszenia obowiązków pracowniczych (‘gross misconduct’). Zazwyczaj pierwszym formalnym wynikiem postępowania jest pisemne ostrzeżenie (‘written warning’).

Każdy pracodawca ma swoje wewnętrzne procedury dyscyplinarne, z którymi pracownik powinien się zapoznać przed powstaniem problemu. Będzie wówczas wiedział m.in. jakie czyny uznawane są przez danego pracodawcę za poważne naruszenie obowiązków pracowniczych uzasadniające natychmiastowe zwolnienie z pracy czy też jakie decyzje pracodawca może podjąć na kolejnych etapach postępowania.

Podstawową zasadą każdego postępowania dyscyplinarnego jest zasada słuszności i sprawiedliwości. Pracownik, któremu zarzuca się czyn uzasadniający postępowanie dyscyplinarne, musi mieć szansę swobodnego wypowiedzenia się w swojej sprawie i obrony w oparciu o dostępne dowody w sprawie. Pracownik musi wiedzieć dokładnie jaki zarzut stawiany jest wobec niego oraz na jakich podstawach.

Pisemna decyzja powzięta w wyniku przeprowadzenia postępowania dyscyplinarnego winna w sposób czytelny wskazywać jej wynik oraz jego podstawy (uzasadnienie), w tym przysługujący tryb odwoławczy. Pracownik ma bowiem zawsze prawo do żądania, by jego sprawę ponownie ocenił organ wyższego rzędu. Należy jednak pamiętać, iż postępowanie apelacyjne nie wstrzymuje biegu przedawnienia sprawy o niesłuszne zwolnienie. Tym samym, jeśli uważamy, iż w świetle okoliczności sprawy pracodawca podjął decyzję zwalniającą niesłusznie, wówczas musimy zgłosić sprawę do ACAS w terminie do 3 miesięcy od daty zwolnienia, niezależnie od złożenia apelacji i toczącego się w jej wyniku postępowania wewnętrznego. Zgłoszenie do ACAS i uzyskanie certyfikatu poświadczającego ich udział w sprawie na etapie przedsądowym jest warunkiem koniecznym do złożenia sprawy do trybunału pracy.

Panel użytkownika

Aktualne wydanie Naszego Expressu

Zapisz się do naszego newslettera!

Banner
Banner
Banner
Banner

Znajdź nas na Facebook’u

error: Zawartość strony jest chroniona!