Aktualności
  • Felieton: Tłusty Czwartek u Babci TeddyCudowny świąteczny czas mamy już za sobą, a tu znów trzeba przygotowywać się do kolejnego. Dobrze to ktoś wymyślił, aby następne święto poprzedzić postem, inaczej nasze wątroby mogłyby tego nie [...]
  • „Diablo. Wyścig o wszystko” w kinach w NI od 1 lutego 2019Co roku w Polsce odbywa się ponad tysiąc nielegalnych wyścigów. Ale tylko nieliczni mają dostęp do tych o najwyższą stawkę. „Diablo. Wyścig o wszystko” to pierwsza polska produkcja, która przybliża [...]
  • Nasze prawa w UK po Brexicie – sesja informacyjna w BangorStowarzyszenie Polskie w Co. Down Bangor.pl oraz YMCA ND Ethnic Minorities Support Project zapraszają na spotkanie informacyjne dotyczące praw obywateli Unii Europejskiej mieszkających w UK po Brexicie. Spotkanie poprowadzi prawnik [...]

Magazyn dla Dorosłych i Dzieci w Irlandii Północnej – zapraszamy do lektury!

System emerytalny Wielkiej Brytanii

System emerytalny Wielkiej Brytanii

Wiek emerytalny

Do 2018 roku wiek emerytalny mężczyzn i kobiet zostanie zrównany. Obecnie wiek emerytalny mężczyzn wynosi 65 lat. W przypadku kobiet od dnia 6 kwietnia 2010 odbywa się stopniowe podwyższanie ich wieku emerytalnego w taki sposób by w 2018 został on zrównany z wiekiem emerytalnym mężczyzn. W 2046 roku wiek emerytalny zarówno kobiet jak i mężczyzn zostanie podwyższony do 68. roku życia.

Jedna emerytura – dwa elementy

Emerytura Państwowa składa się z dwóch głównych elementów: Podstawowej Emerytury Państwowej, tzw. Basic State Pension oraz Dodatkowej Emerytury Państwowej, tzw. Additional State Pension. Większość osób otrzymuje jedną z Podstawowych Emerytur Państwowych, której wielkość jest rożna i zależy od ilości lat składkowych. Dodatkowa Emerytura Państwowa to część Emerytury Państwowej, która jest zasiłkiem zależnym od dochodów. Jest to dodatek pieniężny do Emerytury Podstawowej. Istnieje możliwość nabywania prawa do uzyskania świadczeń Podstawowej Emerytury Państwowej i Dodatkowej Emerytury Państwowej w tym samym czasie.

Emerytura Podstawowa (BP – ang. Basic Pension)

Maksymalna kwota Emerytury Podstawowej wynosi 115.95GBP, ale ostateczna kwota ustalana jest dla każdego indywidualnie. W skład Emerytury Podstawowej wchodzą elementy składkowe oraz nieskładkowe. Aby zakwalifikować się do emerytury składkowej, osoba ubiegająca się o nią lub jej partner muszą wykazać się odpowiednim okresem opłacania składek ubezpieczenia społecznego (NIC – ang. National Insurance Contribution). Emerytura nieskładkowa w wysokości 69.50 GBP nie zależy od wysokości wniesionych składek ubezpieczenia społecznego, lecz od spełnienia określonych kryteriów kwalifikacyjnych. Ponadto emeryturę nieskładkową mogą otrzymać osoby powyżej 80. roku życia.

Jeśli pracowaliśmy lub mieszkaliśmy w kraju należącym do Europejskiej Strefy Ekonomicznej lub w innym kraju, z którym Wielka Brytania ma podpisaną umowę wzajemną, urząd ds. emerytur skontaktuje się z tym krajem, aby ustalić, czy okres naszej pracy lub zamieszkania, zostanie wliczony w okres składkowy. Jeśli natomiast pracowaliśmy lub mieszkaliśmy w kraju innym niż wyżej wymienione, obowiązek sprawdzenia ewentualnego prawa do zasiłku spoczywa tylko i wyłącznie na nas.

Więcej informacji na ten temat można uzyskać w poniższym międzynarodowym centrum emerytalnym: The Pension Centre, International Pension Centre, tel: 0191 218 7777, Tyneview Park, Newcastle-upon-Tyne, NE98 1BA, www.thepensionservice.gov.uk/ipc

Emerytura Dodatkowa

Od 1978 do kwietnia 2002 składki były gromadzone, zależnie od dochodów, w państwowym funduszu emerytalnym (SERPS – ang. State Earnings Related Pension Scheme). W kwietniu 2002 weszła w życie państwowa druga emerytura (S2P – ang. State Second Pension), która jest uproszczoną i hojniejszą wersją SERPS. Dlatego osoby przechodzące na emeryturę w przyszłości, otrzymają część dodatkowej emerytury nagromadzoną poprzez fundusz SERPS, a część poprzez S2P. Dodatkowa emerytura zależna od wysokości zarobków nie przysługuje osobie, która: jest samozatrudniona, płaci obniżone stawki ubezpieczenia dla kobiet zamężnych, zarabia mniej niż najniższy próg zarobkowy, który obecnie wynosi 112GBP tygodniowo.
Brytyjska emerytura dla obywateli UE

Obecnie prawo do nabycia emerytury można osiągać coraz częściej w więcej niż jednym kraju. Każde państwo ma swój indywidualny system emerytalny. Niektóre kraje finansują emerytury ze składek naliczonych od dochodów, inne zaś jako podstawę stosują jednolite stawki składek odprowadzonych na fundusz emerytalny. W każdym z tych systemów prawo do emerytury nabywa się poprzez pracę.

Prawo europejskie zapobiega odprowadzaniu składek w więcej niż jednym kraju w tym samym czasie, co wynika z prawa do korzystania z systemu ubezpieczeń społecznych tylko w jednym kraju zamieszkania. Oznacza to, że nie ma konieczności odprowadzania składek emerytalnych w więcej niż jednym kraju za ten sam okres składkowy obowiązkowego ubezpieczenia społecznego.

Jeśli składek na brytyjskie ubezpieczenie społeczne było niewiele lub nie było ich wcale oraz jeśli mieszkaliśmy i pracowaliśmy w innym kraju i zapłaciliśmy tylko niewielką część ubezpieczenia społecznego w Wielkiej Brytanii lub nie zapłaciliśmy go wcale, wciąż możemy być uprawnieni do ubiegania się o emeryturę podstawową. Każda składka ubezpieczenia społecznego opłacona w kraju, w którym mieszkaliśmy może być wzięta pod uwagę w Wielkiej Brytanii, w szczególności dotyczy to kraju należącego do Europejskiej Strefy Ekonomicznej. Nawet, jeśli kraj, w którym pracowaliśmy, nie posiada wzajemnej umowy z Wielką Brytania, dalej możemy być uprawnieni do ubiegania się o emeryturę. Europejskie prawo stanowi, iż wszystkie składki emerytalne gromadzone w ciągu naszego życia wliczają się w naszą przyszłą emeryturę, bez względu na to w ilu krajach mieszkaliśmy i pracowaliśmy. Jeśli okres składkowy w danym kraju był za krótki aby nabyć tam prawo do emerytury, zostaną policzone okresy składkowe z innych krajów.

Europejskie prawo zapewnia nam też możliwość transferu naszych praw i zasiłków nabytych w jednym kraju do wypłaty w innym. Jest to szczególnie wykorzystywane w zasiłkach ze składek ubezpieczenia społecznego. Na przykład, osoba może otrzymać w jednym kraju prawo do emerytury, która będzie wypłacana w innym kraju. Dlatego osoby te mogą być uprawnione do oddzielnej emerytury z państwa lub państw, gdzie mieszkały. Jeśli zatem, mieszkaliśmy lub pracowaliśmy w innym kraju, możemy być uprawnieni do otrzymania tam emerytury (np. jeśli spełniliśmy warunki składkowe / pobytowe), lub możemy też wykorzystać warunki umowy wzajemnej, na podstawie której nasze składki i czas pobytu mogą zasilić okres składkowy gromadzony w Wielkiej Brytanii. Dlatego możemy otrzymać emeryturę w innym kraju lub, wykorzystując umowę wzajemną, wliczyć okres składkowy z tego kraju na poczet składek emerytalnych w Wielkiej Brytanii.

Zmiany

Emerytura brytyjska (ang. UK State Pension) przekształca się w emeryturę o stawce jednolitej (ang. Flat Rate Pension) od roku 2016. Zmiana zakłada prostą, jednolitą stawkę emerytalną, która zapewni pewny fundament dla oszczędności gromadzonych w okresie pracy, dla każdego kto po 6 kwietnia 2016 osiągnie wiek emerytalny (ang. SRP – State Pension Age). Zmiana ta nie dotyczy osób, które wiek emerytalny osiągną przed 4 kwietnia 2016. Dla osób tych będzie obowiązywała emerytura na dotychczasowych zasadach, niezależnie od tego, czy jest dla nich korzystniejsza, czy nie. Podsumowując, osoby, które rozpoczną pracę w roku 2016, mając świadomość, że ich przyszła emerytura będzie liczona wg jednolitej stawki podstawowej, będą w stanie rozpocząć gromadzenie oszczędności i inwestowanie tak, aby zwiększyć swoją przyszłą emeryturę. Zmienia to obecny system oparty na wieku emerytalnym w system, dla którego podstawą jest 35 lat składkowych (składki na ubezpieczenie społeczne). Każdy rok składkowy przyniesie 1/35 kwoty emerytury podstawowej.

Jeśli ktoś przepracował mniej niż 35 lat składkowych, może otrzymać kwotę proporcjonalną. W odróżnieniu od dotychczasowego systemu, aby otrzymać 1/30 emerytury, wymagane będzie minimum nie jednego roku składkowego, lecz 7 do 10 lat składkowych. W przypadku kiedy warunek ten nie zostanie spełniony, prawo do emerytury podstawowej nie zostanie nabyte.

Osoba, która osiągnie wiek emerytalny po zmianach, ale lata składkowe wypracowała w obecnym systemie, otrzyma minimalną kwotę emerytury podstawowej, która jednak nie będzie niższa od kwoty, jaka wynikałaby z obecnych zasad wypłacania emerytur. Podstawowa emerytura będzie obliczana dla każdego indywidualnie. Nowy system emerytalny nie dopuszcza małżeńskiego / partnerskiego dziedziczenia emerytury, natomiast oferuje przejściową ochronę dla tych, których składki gromadzone są na zasadach obecnego systemu.

Kto otrzyma emeryturę podstawową?

Mężczyźni urodzeni 6.4.1951 lub później, którzy przepracowali 35 lat składkowych

Kobiety urodzone 6.4.1953 lub później, które przepracowały 35 lat składkowych

Kwota wypłacanej emerytury

Kwota emerytury będzie wyliczana na początku każdego roku podatkowego, nie wcześniej jednak niż po wprowadzeniu nowego systemu w roku 2016. Zgodnie z założeniem, kwota ta powinna przewyższać dotychczasową emeryturę podstawową z dodatkiem emerytalnym (z ang. Pension Credit), która w bieżącym roku wynosi około 148 GBP tygodniowo.

Osoby, które osiągną wiek emerytalny po 6. kwietnia 2016

Nagromadzone składki ubezpieczenia społecznego oraz przyznane przed wprowadzeniem nowego systemu zasiłki zostaną uznane; wartość składek liczonych na nowych zasadach zostanie porównana z wartością składek wyliczanych wg. starego systemu i korzystniejszy wynik będzie stanowił minimalną kwotę podstawową. Oznacza to przejściowy okres ochronny dla osób, które zbierały składki w dotychczasowym systemie i oczekiwały na wyższą emeryturę niż ta wyliczana na nowych zasadach.

Panel użytkownika

Banner

Aktualne wydanie Naszego Expressu

Zapisz się do naszego newslettera!

Banner
Banner
Banner
Banner

Znajdź nas na Facebook’u

error: Zawartość strony jest chroniona!