Aktualności
  • Felieton: Tłusty Czwartek u Babci TeddyCudowny świąteczny czas mamy już za sobą, a tu znów trzeba przygotowywać się do kolejnego. Dobrze to ktoś wymyślił, aby następne święto poprzedzić postem, inaczej nasze wątroby mogłyby tego nie [...]
  • „Diablo. Wyścig o wszystko” w kinach w NI od 1 lutego 2019Co roku w Polsce odbywa się ponad tysiąc nielegalnych wyścigów. Ale tylko nieliczni mają dostęp do tych o najwyższą stawkę. „Diablo. Wyścig o wszystko” to pierwsza polska produkcja, która przybliża [...]
  • Nasze prawa w UK po Brexicie – sesja informacyjna w BangorStowarzyszenie Polskie w Co. Down Bangor.pl oraz YMCA ND Ethnic Minorities Support Project zapraszają na spotkanie informacyjne dotyczące praw obywateli Unii Europejskiej mieszkających w UK po Brexicie. Spotkanie poprowadzi prawnik [...]

Magazyn dla Dorosłych i Dzieci w Irlandii Północnej – zapraszamy do lektury!

Universal Credit

Co to jest Universal Credit?

Universal Credit jest nowym rodzajem świadczenia, które zastąpi Child Tax Credit, Housing Benefit, Income-related Employment and Support Allowance, Income-based Jobseeker’s Allowance, Income Support oraz Working Tax Credit.

Universal credit przysługuje osobom, które:

 są w wieku 18 lat bądź powyżej (również w określonych przypadkach osobom w wieku 16 lub 17 lat) oraz poniżej wieku zasiłku emerytalnego tzw. Pension Credit, a także nie korzystają z edukacji w pełnym wymiarze godzin,

 Pozostają w Wielkiej Brytanii i nie podlegają kontroli służb migracyjnych,

 Przyjęły zobowiązanie, tzw. ‘claimant commitment’.

Składanie wspólnych wniosków

Osoby, które pozostają w związku partnerskim powinny złożyć wspólny wniosek, tzw. ‘joint claim’ o przyznanie Universal Credit. Każda osoba we wspólnym wniosku powinna spełniać powyżej wymienione kryteria przyznawania świadczenia.

W Wielkiej Brytanii ubiegając się o przyznanie universal credit należy być uprawnionym do przebywania i przebywać na stałe w Wielkiej Brytanii (GB), Channel Islands, Isle of Man oraz Republice Irlandii.

Aby ubiegać się o Universal Credit należy spełniać określone kryteria związane z pracą, tzw. ‘requirements’. Z wyjątkiem sytuacji posiadania dziecka w wieku poniżej jednego roku, opiekowania się kimś bądź posiadania ograniczonych zdolności do wykonywania pracy zarobkowej.

Stawki Universal Credit uzależnione są od okoliczności, w jakich znajduje się dana osoba i naliczane są w skali miesięcznej.

A. Podstawowy zasiłek

 osoba w wieku poniżej 25 lat – £251.77

 osoba w wieku 25 lat lub powyżej – £317.82

 Obie osoby we wspólnym wniosku są w wieku poniżej 25 lat – £395.20

 Jedna z osób we wspólnym wniosku jest w wieku 25 lat lub powyżej – £498.89

B. Komponent związany z posiadaniem dziecka

 Pierwsze lub najstarsze dziecko bądź niepełnoletnia osoba uprawniona – £277.08

 Każde pozostałe dziecko bądź niepełnoletnia osoba uprawniona – £231.67

 Wyższa stawka – £367.92 związana z dzieckiem / niepełnoletnią osobą uprawnioną, której

przysługuje wyższa stawka DLA bądź PIP

 Niższa stawka – £126.11 związana z dzieckiem, której przysługuje inna stawka DLA bądź PIP.

C. Komponent związany ze zdolnością do wykonywania pracy zarobkowej

Istnieją dwa odmienne poziomy płatności. Przysługują one i zostają doliczone do maksymalnej kwoty przyznanej danej osobie w przypadku, gdy ta osoba ma:

 Ograniczoną zdolnością do wykonywania pracy zarobkowej – £126.11 lub

 Ograniczoną zdolnością do wykonywania pracy zarobkowej oraz czynności związanych z pracą

zarobkową – £315.60

D. Komponent dotyczący opiekunów

Komponent dotyczący opiekunów w wysokości £150.39 i doliczany jest do maksymalnej kwoty przyznanej danej osobie w przypadku, gdy ta osoba pobiera również zasiłek dla opiekuna.

E. Komponent związany z kosztem opieki nad dzieckiem.

Komponent ten zostanie doliczony do maksymalnej kwoty przyznanej danej osobie w przypadku, gdy osoba ta opłaca zarejestrowaną opiekunkę, w celu wykonywania pracy zarobkowej. Ubiegający się otrzyma 70% określonego kosztu opieki nad dzieckiem, maksymalnie do wielkości:

 £532.29 na jedno dziecko (£646.35 od kwietnia 2016)

 £912.50 na dwoje bądź więcej dzieci (£1108.04 od kwietnia 2016)

Opieka nad dzieckiem musi być sprawowana przez osobę, która jest w tym celu zarejestrowana. Nie może to być bliski krewny dziecka, sprawującym opiekę całkowicie lub głównie w domu dziecka lub przybrany opiekun dziecka.

Elementy związane z kosztami mieszkaniowymi mogą być doliczone do maksymalnej kwoty, jeżeli ubiegający się płaci za wynajem lub spłaca kredyt mieszkaniowy. Ten dodatek może również pokrywać opłaty za poszczególne usługi związane z wynajmem lub spłatą kredytu.

Wypłata Universal Credit

Universal credit będzie wypłacany jako pojedyncza płatność każdego miesiąca. W przypadku wspólnego wniosku, partnerzy decydują, które z nich będzie otrzymywać płatność.

Zasiłki pobierane dotychczas nie będą wstrzymane zaraz po złożeniu wniosku o Universal Credit, jeżeli sytuacja życiowa ubiegającego się nie uległa zmianie na lepsze . Ubiegającemu się o Universal Credit przysługuje ‚ochrona przejściowa’ (‘transitional protection’) w przypadku, gdy Universal Credit wyniesie mniej niż to, co przysługiwało w starym systemie zasiłków. Będzie to dodatkowa kwota, która pokryje różnice pomiędzy starym a nowym zasiłkiem.

Panel użytkownika

Banner

Aktualne wydanie Naszego Expressu

Zapisz się do naszego newslettera!

Banner
Banner
Banner
Banner

Znajdź nas na Facebook’u

error: Zawartość strony jest chroniona!